Bläddra

Sorgerådgivning och sorgeterapi : en bok för alla som möter och vill hjälpa människor i sorg

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Sorgerådgivning och sorgeterapi : en bok för alla som möter och vill hjälpa människor i sorg

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En bok för alla som möter och vill hjälpa sörjande.

I detta klassiska standardverk presenterar Dr. Worden sina senaste tankar kring sörjande. Baserat på omfattande forskning, kliniskt arbete och det bästa inom nyutkommen litteratur på området beskriver han utförligt hur sorgen yttrar sig, vilka orsaker och uppgifter sörjandet har, samt hur man hjälper den sörjande att komma igenom sin sorg. Han visar också hur oförlöst sorg kan leda till problem, samt hur man känner igen och behandlar bland annat överdriven, kronisk, maskerad och fördröjd sorg.

"Worden... har återigen gett dem som arbetar med sörjande en utmärkt vägledning som beskriver principer och metoder för rådgivning som kan vara till hjälp då man arbetar med människor som går igenom normala eller onormala sorgereaktioner... en i högsta grad praktisk bok och en ovärderlig tillgång."  -Contemporary Psychology

"Denna bok är 'biblen' för dem som arbetar med sörjande... Den är rakt på sak, fokuserar på kärnfrågor, praktiskt tillämpbar, sunt insiktsfull, samt fullmatad med kunskap."-William M. Lamers, Jr., MD, The Lamers Medical Group

"Om du bara hade tillgång till en bok om sorgerådgivning borde du välja denna bok."-Caregivers Quarterly


J. William Worden, PhD, är professor i psykologi vid Harvard Medical School och Rosemead School of Psychology i Kalifornien. Han är också huvudansvarig forskare vid Boston Child Bereavement Study vid Massachusettes General Hospital. Hans forskning och kliniska arbete som sträcker sig över 30 år har fokuserats på frågeställningar kring livshotande sjukdomar och beteenden, samt kring sorgeterapi.