Bläddra

SOS Geografi 4-6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SOS Geografi 4-6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

SOS för en klokare framtid
SOS Geografi 4-6 är skriven helt utifrån Lgr22 och innehåller all geografi från åk 4 till åk 6. Med väl anpassat språk, tydlig progression i både innehåll och språk ges eleverna förutsättningar att ta till sig kunskaper på sin nivå. Med SOS Geografi 4-6 väljer du som lärare vilket område du vill läsa när.

Innehåll i SOS Geografi 4-6

 • Geografi beskriver jorden
 • Sverige
 • Väder och klimat
 • Naturen som resurs
 • Nordens folk och landskap
 • Nordens naturresurser
 • Europas klimat och landskap
 • Europas produktion och handel
 • Europas länder
 • En hållbar värld
 • Världens klimat
 • Världsdelar och världshav

Om serien SOS
SO-ämnena engagerar om de presenteras på rätt sätt. SOS är omtyckt som ett läromedel med bra flyt i faktatexterna. Det direkta tilltalet och den tydliga berättarrösten gör innehållet levande. Vi ställer många frågor, där eleverna kan kontrollera att de hänger med, men också frågor där de kan reflektera över innehållet. Det ökar möjligheten för fler elever att arbeta med både språk och innehåll från grunden. Eleverna får en djupare förståelse och kan bredda sina kunskaper. Då kan ni se fram emot spännande och språkutvecklande resonemang och diskussioner i klassrummet.