Bläddra

SOS Geografi 4-6 Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SOS Geografi 4-6 Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Aktuella fakta och intresseväckande övningar

SOS Geografi 4-6 Arbetsbok innehåller övningar till alla kapitel i grundboken SOS Geografi 4-6. Eleven får befästa faktakunskaper samtidigt som hen får förutsättningar att utveckla sina kunskaper i geografi utifrån aktuella fakta och intresseväckande övningar.

Om serien SOS
SO-ämnena engagerar om de presenteras på rätt sätt. SOS är omtyckt som ett läromedel med bra flyt i faktatexterna. Det direkta tilltalet och den tydliga berättarrösten gör innehållet levande. Vi ställer många frågor, där eleverna kan kontrollera att de hänger med, men också frågor där de kan reflektera över innehållet. Det ökar möjligheten för fler elever att arbeta med både språk och innehåll från grunden. Eleverna får en djupare förståelse och kan bredda sina kunskaper. Då kan ni se fram emot spännande och språkutvecklande resonemang och diskussioner i klassrummet.