Bläddra

SOS Geografi 7-9

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering

SOS Geografi 7-9

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här
SOS för en klokare framtid
Samhällsfrågorna blir allt mer brännande. Inte minst de som handlar om klimat och migration, och att förstå villkoren som naturen ställer hjälper oss att leva mer hållbart. Med SOS Geografi vill vi vara så aktuella och intressanta det bara går för att ge dina elever ännu bättre möjlighet att bidra till en klokare framtid.

Läs mer
Engagerande texter
SOS Geografi 7-9 ingår i Libers läromedelsserie för de samhällsorienterande ämnena. Vi vet att SO-ämnena engagerar om de presenteras på rätt sätt och SOS är sedan länge känd för att vara ett av få läromedel med bra flyt i faktatexterna. I denna nya och fjärde upplaga har vi gått igenom allt från grunden, men behållit vårt fokus på levande texter med direkt tilltal, en tydlig berättarröst och det viktigaste först. För att underlätta inlärningen har vi också byggt en enkel struktur i en lätt och luftig form, som aldrig ger avkall på tydlighet och överblick.

Hållbar utveckling återkommande tema
I SOS Geografi står samspelet mellan människa och natur i fokus, med konkreta exempel och samband varvat med generella förklaringar. Hållbar utveckling finns med som ett återkommande tema, i såväl avsnitt om klimatfrågor som befolkning och handel. Det rika bild- och kartmaterialet ger stora möjligheter för ett jämförande och undersökande arbetssätt.

Geografiska källor och analyser
Med SOS Geografi får eleverna träna på att göra geografiska analyser, fältstudier och att värdera lösningar på både miljö- och utvecklingsfrågor. Genom övningar som går ut på att tillämpa och utveckla sina kunskaper får de använda olika geografiska verktyg och källor, som atlas och GIS.

Brett spektra av såväl stöd som utmaningar
Vi ställer många frågor där eleverna kan kontrollera att de hänger med, likaså där de kan reflektera över innehållet. Sammanfattningarna är heltäckande och kan fungera fristående för elever i behov av mycket stöd. Till varje kapitel finns också övningar där eleverna får tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper och ämnesspecifika förmågor.

Lättare att undervisa
Nya SOS gör det lättare för dig som lärare att planera, genomföra och följa upp undervisningen, särskilt med SOS Digital. Kopplingarna till kursplanen är tydliga och den enkla strukturen med block och kapitel kan fungera som hela eller delar av arbetsområden. Disponera innehållet på det sätt som passar dig bäst.

Ständigt aktuellt
Geografiämnet är ständigt aktuellt, inte minst utifrån klimatförändringarna och hur vi använder jordens resurser. Vi kommer fortlöpande att ta fram extramaterial till det digitala lärarmaterialet så att du kan anpassa undervisningen utifrån vad som händer i omvärlden.

Komponenter i SOS Geografi 7-9
Digital (elevlicens) och Digital (lärarlicens) för dig som vill undervisa med digitala läromedel.
För undervisning grundad i lärobok, välj Grundbok och Digitalt övningsmaterial (elevlicens).