Bläddra

Specialpedagog : med kompetens att utveckla skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov

Specialpedagog : med kompetens att utveckla skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Ta tillvara på specialpedagogens kompetens i det förebyggande och främjande arbetet. Flytta fokus från individnivå till ett större fokus på skolans lärmiljöer. Boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan visar med konkreta exempel hur det kan gå till.

Genom att se på specialpedagogens arbete utifrån begreppet processkompetens får vi en specialpedagog som:
  • Arbetar förebyggande och främjande med tillgängliga skolmiljöer för alla.
  • Kan bidra i skolutvecklingsarbete på alla nivåer. 
  • Har en tydlig yrkesidentitet. 
Det skapar en skola med bättre möjligheter för alla elever att lyckas menar specialpedagogerna Anna Bengtsson och Ida Necovski.

Anna Bengtsson och Ida Necovski har under många år arbetat med att utföra, leda och utveckla skolors pedagogiska arbete. I boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan ger de dig konkreta exempel på hur du med hjälp av mallar och stödstrukturer kan få till en förflyttning från fokus på produkt till fokus på process. I boken är det processinriktade arbetet nära sammankopplat med ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. 

Anna Bengtsson och Ida Necovski har tidigare skrivit boken EHM - Elevhälsomötet tillsammans med Maria Kempe Olsson.