Bläddra

Specialpedagogik i förskola : grundläggande huvudsaker och reflekterande djupdykningar

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov

Specialpedagogik i förskola : grundläggande huvudsaker och reflekterande djupdykningar

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Boken är en sorts grundbok i specialpedagogik för förskola och om specialpedagogik i förskola. Den utgör en grundlig och grundläggande beskrivning av ”huvudsaker” inom ett specialpedagogiskt fält i förskola, men stannar inte där. Det finns även fördjupningar i form av analyser, problematiseringar och reflektioner inom de olika ”huvudsakerna”, inte sällan med utgångspunkt i viss vetenskaplig kritik.

Läsaren erbjuds kunskap som bygger på historiska nedslag, aktuell forskning och uttryckta erfarenheter. Den är i delar vetenskapsbaserad och innehåller olika teoretiska ingångar i olika avsnitt. Läsaren kommer också att få inblickar i vardagen på förskoleavdelningen Näbben.

Specialpedagogik i förskola är dessutom författad med essäistiska inslag och en personlig röst utifrån författarens sammanlagt tjugofemåriga erfarenhet som förskollärare, specialpedagog, lärar- och specialpedagogutbildare och forskare inom fältet.

Tilltänkt målgrupp är blivande och yrkesverksamma förskollärare, specialpedagoger och rektorer samt andra intresserade.