Bläddra

Specialpedagogik, pluralism och sociala utvägar i gymnasieskolans verksamheter – Om ideologi, teori och praktik i dåtid, nutid och framtid

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov

Specialpedagogik, pluralism och sociala utvägar i gymnasieskolans verksamheter – Om ideologi, teori och praktik i dåtid, nutid och framtid

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Genom bokens diskussion av och perspektiv på kvalitet och innebörder i skolverksamheter, ges läsarna av Specialpedagogik, pluralism och sociala utvägar i gymnasieskolans verksamheter möjligheter att genom samlade slutsatser och reflexionsavsnitt i texten, tolka och diskutera skeenden på gymnasiet i nutid med samhällsutvecklingen som backspegel. Övergripande fokus gäller rättigheten, värdet och känslan av att uppleva sig tillhöra en gemenskap.

Med hjälp av nutida och historiska nedslag i forskning lotsas läsaren in i analyser av i skolsammanhang obearbetade tankebanor. Boken kan på så sätt fungera pedagogiskt och socialt idéskapande: Den stimulerar till diskussion, eftertanke och handling för framtida skolverksamheter. Härmed ges, framhåller författarna, både studerande och lärare förutsättningar att formulera goda argument och utvägar för att agera insiktsfullt i sin yrkesvardag.

Boken vänder sig till blivande och verksamma specialpedagoger, pedagoger och skolledare samt forskare och lärare i specialpedagogik, pedagogik, psykologi, sociologi och utbildningshistoria. Även den samhällsintresserade allmänheten kan ha stort utbyte av boken.