Bläddra

Specialprocess : utsökning och konkurs

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Specialprocess : utsökning och konkurs

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här
I denna nya 8:e upplaga av boken SPECIALPROCESS behandlas:
  • Skiljeförfarande inklusive regler om förenklat förfarande
  • Betalningsföreläggande och handräckning
  • Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samt reglerna om underhållsstöd
  • Domstolsärenden
  • Utsökningsrätt
  • Konkursrätt
  • Företagsrekonstruktion
  • SkuldsaneringVi omarbetningen av boken har hänsyn tagits till lagstiftning och litteratur som tillkommit sedan föregående upplaga. Ett stort antal nya rättsfall har beaktats, inte minst på utsökningsrättens och konkursrättens områden.LARS HEUMAN är forskare vid Centre for Commercial Law och har varit professor i processrätt vid Stockholms universitet.