Bläddra

Sport management. Del 1, Idrottens organisationer i en svensk kontext

Kategorier: Sport och idrott Sport och idrott: evenemang och organisation Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Sport management. Del 1, Idrottens organisationer i en svensk kontext

Kategorier: Sport och idrott Sport och idrott: evenemang och organisation Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Idrottens organisationer i en svensk kontext. Idrottens landskap förändras. Två tendenser är särskilt tydliga: professionalisering och kommersialisering. I den här boken beskrivs hur dessa tendenser tar sig uttryck i relation till hur idrotten organiseras. Det handlar om nya sätt att organisera idrott, som skapar såväl nya förutsättningar som utmaningar. Inte minst utmanar dessa nya organisationsformer rådande sätt att betrakta idrott.