Bläddra

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F–3 : cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F–3 : cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning ger läsaren en teoribas för språk-och kunskapsutvecklande undervisning samt många exempellektioner som kan användas direkt i klassrummet. Boken beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd. Att kunna förstå och producera texter är en av de viktigaste förutsättningarna för förmågan att lära, och boken beskriver steg för steg hur man arbetar med genrepedagogik, ASL (Att skriva sig till läsning) och många IKT-verktyg som olika appar och arbete med smartboard, paddor och datorer.

Bokens pedagogiska utgångspunkt är Cirkelmodellen eller Cykeln för undervisning och lärande. Steg för steg leder boken läsaren genom modellens fyra faser och visar hur ämneskunskap och läs- och skrivförmågor kan utvecklas hand i hand. Genom exempel med verkliga klassrumssituationer får läraren modeller för sin undervisning som kan anpassas efter elevernas behov.
I boken finns separat arbetsmaterial med kopieringsunderlag med texter, bilder och ifyllbara mallar för planering, bedömning och arbete med texter. Arbetsmaterialet innehåller allt material som behövs för genomförande av exempellektionerna i boken.

Arbetsmaterialet finns även i digital form på ett separat USB för digitalt användning i klassrummet. På USBn finns också bilder och modeller från boken som kan användas i lärarutbildning och vid kollegialt lärande. USBn kan köpas separat.ISBN 978917382 890-1. 

Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.