Bläddra

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 – Genrepedagogik, ASL och digitala resurser

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 – Genrepedagogik, ASL och digitala resurser

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Att kunna förstå och producera texter är en av de viktigaste förutsättningarna för förmågan att lära. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F–3 ger läsaren en teoribas för språk- och kunskapsutvecklande undervisning och beskriver hur man arbetar samlat med genrepedagogik, ASL (Att Skriva sig till Läsning) och IKT-verktyg som appar, smartboard, surfplattor och datorer. Författarens pedagogiska utgångspunkt är Cirkelmodellen, eller Cykeln för undervisning och lärande. Steg för steg går hon igenom modellens fyra faser och visar hur ämneskunskap och läs- och skrivförmågor kan utvecklas i samklang. Beskrivningarna konkretiseras genom en mängd exempellektioner, i syfte att ge lärare modeller för undervisning som kan användas direkt i klassrummet och anpassas efter de egna elevernas skilda behov. Författaren beskriver även pedagogiska verktyg som är särskilt bra i undervisningsgrupper där eleverna behöver olika nivåer av undervisningsstöd. I denna nya upplaga har samtliga kapitel utökats med bland annat mer teori. Ett nytt avsnitt om hur textgenren instruktion kan integreras i arbetet med programmering har också tillkommit. I boken ingår arbetsmaterial i form av kopieringsunderlag med texter, bilder och ifyllbara mallar för planering, bedömning och arbete med texter, det vill säga allt material som behövs för genomförandet av exempellektionerna i boken. Arbetsmaterialet finns även i digital form på bokens webbplats. Boken vänder sig främst till grundlärare F–3 och till studenter på grundlärar­ut­bildningen.