Bläddra

Språka för livet – Nycklar och strategier för alla barns språkutveckling

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Språka för livet – Nycklar och strategier för alla barns språkutveckling

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Få arbetsuppgifter i förskolan är så angelägna och betydelsefulla som att stötta och stimulera barnens språk. Språkutvecklande och språkstimulerande arbete är inte bara viktigt, det är dessutom roligt och kan till stora delar ske i den vardag som vi delar med barnen, både spontant och planerat.

I ett språkutvecklande och språkstimulerande arbete är medvetenhet ett nyckelord. Det gäller medvetenhet om barnens språkutveckling, medvetenhet om vårt eget språkande och medvetenhet om de möjligheter vi ger alla barn att utveckla språk och kommunikation för lek, lärande och samspel.

Språka för livet varvar forskningsbaserad teori med exempel från förskolans vardag. Boken ger förslag på nyckelstrategier i ett språkstimulerande arbete där både förståelse, anpassningar och fördjupning behövs. Relationer, samspel och stunderna tillsammans med barnen sätts i fokus, och pedagoger lyfts fram som viktiga vuxna i förskolan.

Bokens titel har en dubbel innebörd. Den syftar på att vi i förskolan genom ett språkstimulerande arbete ger barnen möjligheter att utveckla språkliga och kommunikativa förmågor som är viktiga för barnets utveckling och lärande genom hela livet. Titeln syftar också på att vi som pedagoger ska språka och språkstimulera allt vad vi kan – vi ska språka för glatta livet!