Bläddra

Språkbytesexperimentet i svensk skola – engelska till varje pris?

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik
Köp här

Språkbytesexperimentet i svensk skola – engelska till varje pris?

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik
Köp här
(Ur förordet) Författarna i denna antologi är inga gammaltestamentliga profeter utan sansade och eftertänksamma människor som ser ett illavarslande mönster som liknar just det vi kan se i före detta kolonier. Är det i själva verket fråga om en självkolonialiseringsprocess som pågår och vars konsekvenser vi inte kan förutse? Finns det en risk för att svenska språket också marginaliseras? Är det så att våra politiker själva befinner sig i ackulturation och inte förmår se vilka oerhörda risker som ligger i vågskålen? Denna antologi handlar om engelska i skolan och framför allt om de skolor där man hart när uteslutande undervisar på engelska och där svenskan förpassats till en marginell företeelse. Antologin är den fjärde i ordningen efter ”Svenskan – ett språk att äga, älska och ärva” (2011), ”Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring” (2013) och ”Guld i strupen, rötter och relationer till svenska språket” (2014) Förutom skribenter från Språkförsvaret har vi glädjen att erbjuda spännande läsning från författare och kulturskribenter som utifrån olika perspektiv behandlar språkets betydelse som grund för individens möjligheter till att aktivt delta i samhällsdebatten och vikten av ett kollektivt deltagande i demokrati och kultur på språkets grund.