Bläddra

Språkets utsida och insida : svenska som andraspråk i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Språkets utsida och insida : svenska som andraspråk i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Språkets utsida och insida beskriver vilka språkliga svårigheter som finns i förskolan och hur man strukturerat kan arbeta med dem. Boken är uppdelad i tre delar, som ur tre olika perspektiv redogör för hur man i förskolans vardag kan utveckla barnens svenska som andraspråk. Till stöd och inspiration för arbetet är boken rikt illustrerad med bilder från författarens verksamhet.

Den första delen, verksamhetsperspektiv, behandlar förskolans samhälleliga uppdrag. Här presenteras vad förskolans läroplan lyfter fram som viktigt och önskvärt att barn utvecklar och lär i förskolan. I denna del problematiseras också vad som händer när man ställer styrdokumenten, i boken kallade språkets utsida, mot språkets insida, alltså hur det i praktiken ser ut i verksamheterna.

Den andra delen, lärarperspektiv, betonar betydelsen av pedagogens språkliga kompetens samt innebörden av konsekvent och strukturerad språkundervisning. Här uppmärksammas också behovet av att utveckla handlingsberedskap för att kunna hantera kulturella och etiska dilemman som kan visa sig i arbetet med svenska som andraspråk.

Del tre tar utifrån barnperspektiv upp olika exempel på språkutvecklande metoder och strategier. För att nå framgång i arbetet med svenska som andraspråk krävs öppenhet och vilja att ta sig an olika kognitiva utmaningar som kan stå i vägen för att uppnå förskolans samhälleliga mål och klara av uppdraget.

Författaren Mirella Forsberg Ahlcrona är förskollärare, dockteaterpedagog och docent i utbildningsvetenskap med didaktisk inriktning.