Bläddra

Språkkedjan Börja med stavning

Kategorier: Språk och lingvistik

Språkkedjan Börja med stavning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Häften om ordklasser som utgår från berättelser där den nya kunskapen presenteras i ett naturligt sammanhang.

Läs mer
Böckerna innehåller både en basdel och en utvärderingsdel, där eleverna har möjlighet att se hur väl de har tagit till sig de nyvunna kunskaperna. Den tydliga strukturen gör det enkelt för eleverna att bli förtrogna med det nya de får lära sig och ger dem också möjlighet att arbeta självständigt.

Böckerna innehåller fakta och färdighetsträning till varje ordklass. I anslutning till ordklasserna utvärderar eleverna sina kunskaper i löpande text genom berättelsen om Teo och Yerk.
Ordklasser 1 innehåller: substantiv, verb, adjektiv, räkneord, pronomen, prepositioner, konjunktioner och Bygg meningar!
Ordklasser 2 repeterar och fyller på fakta samtidigt som boken introducerar två nya ordklasser, interjektioner och adverb.