Bläddra

Språkkedjan Ordklasser 2

Kategorier: Språk och lingvistik

Språkkedjan Ordklasser 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Häften om ordklasser och ordförståelse som utgår från berättelser där den nya kunskapen presenteras i ett naturligt sammanhang.

Läs mer
Böckerna innehåller både en basdel och en utvärderingsdel, där eleverna har möjlighet att se hur väl de har tagit till sig de nyvunna kunskaperna. Den tydliga strukturen gör det enkelt för eleverna att bli förtrogna med det nya de får lära sig och ger dem också möjlighet att arbeta självständigt.

Ordklasser 1 och Ordklasser 2
Böckerna innehåller fakta och färdighetsträning till varje ordklass. I anslutning till ordklasserna utvärderar eleverna sina kunskaper i löpande text genom berättelsen om Teo och Yerk.
Ordklasser 1 innehåller: substantiv, verb, adjektiv, räkneord, pronomen, prepositioner, konjunktioner och Bygg meningar!
Ordklasser 2 repeterar och fyller på fakta samtidigt som boken introducerar två nya ordklasser, interjektioner och adverb.

Börja med ordförståelse
Varje kapitel börjar med en berättelse om Tim och Tina. Berättelsen bygger på ord som eleverna möter i vardagliga situationer. Orden ska ge eleverna ett utökat ordförråd och förståelse för hur, och i vilka sammanhang olika ord används. Orden är noga utvalda i samband med olika teman i bokens kapitel. Utvärdering i slutet av varje kapitel. Boken innehåller sju kapitel med tolv ord i varje kapitel.