Bläddra

Språkleka i förskolan : barns möjlighet till ett rikt språk

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Språkleka i förskolan : barns möjlighet till ett rikt språk

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Förskolan har ett uppdrag att lägga grunden för barnens språkutveckling och läsförståelse. Författaren understryker vikten av att stimulera barnen språkligt på ett naturligt sätt i deras vardag, i leken, skrattet och sången. Här får du en skatt av språklekar som författaren har utarbetat. Språklekarna tränar allt från uttal och ordförråd till språkförståelse och samspel och ger naturlig övning i förskolans vardag – i skogen, på gården och i leken. Att språkleka handlar om att ha roligt tillsammans.

Boken vänder sig till dig som möter barn i förskola, pedagogisk omsorg och förskoleklass samt till studerande vid förskollärarutbildningen. Boken är uppdaterad utifrån Lpfö 18.

Författaren Catarina Sjöberg, leg. logoped sedan 1992, arbetar vid Hallands sjukhus Halmstad. Hon föreläser mycket, bland annat för personal i förskolan. 2015 utsågs hon till Årets logoped av Svenska stamningsförbundet.