Bläddra

Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse

Kategorier: Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Semiotik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Tvärvetenskap
Köp här

Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse

Kategorier: Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Semiotik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Tvärvetenskap
Köp här
Språklig samhandling gir en oversiktlig, helhetlig og faglig oppdatert innføring i språklig kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Gjennom et rikt, autentisk eksempelmateriale presenterer forfatteren begreper og metoder for å analysere samtaler og tekster i det virkelige liv. Han viser hvordan mening skapes ved bruk av ressurser som verbalspråk, bilder og gester og hvordan muntlige og skriftlige tekster bygges opp og struktureres for å fungere i ulike kontekster. Andre sentrale temaer i boka er hvordan språklige valg bidrar til å danne sosiale relasjoner mellom mennesker og til å skape ulike oppfatninger av virkeligheten. I Språklig samhandling får leseren grunnleggende innføring i disipliner som semiotikk, pragmatikk, diskursanalyse, tekstlingvistikk, stilistikk, retorikk og samtaleanalyse. Boka egner seg for alle som vil lære mer om språk, kommunikasjon og tekst, for eksempel studenter i språk- og kommunikasjonsfag og norsklærere i videregående skole.