Bläddra

Språkstimulering. D. 1, Tal och skrift i förskoleåldern

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Språkstimulering. D. 1, Tal och skrift i förskoleåldern

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Språkstimulering: Tal och skrift i förskoleåldern vänder sig både till lärare som arbetar med barn i förskoleåldern och andra med intresse för barn och barns lärande. Den passar också som kursbok för blivande lärare med inriktning mot förskoleåldern och de tidiga åren i grundskolan.


Utifrån studier av svenska och norska förskolebarn beskriver författaren hur barns språk utvecklas. Hon visar på det samband som finns mellan barns tal- och skrivutveckling. I början sker den genom dialog, men från två-treårsåldern börjar barnen själva att experimentera med språket. Författaren utgår från en konstruktivistisk syn på lärande uifrån bland annat utvecklingspsykologisk och didaktisk teori. Hon framhåller betydelsen av ett tidigt föebyggande arbetssätt: Genom att tillrättalägga och skapa goda miljöer för barns lärande - fria från misslyckanden - skapar den goda och engagerade pedagogen förutsättningar för att öka barnens kompetens och deras motivation för att utveckla sitt lärande.


Språkstimulering: Tal och skrift i förskoleåldern är den första delen av två böcker. Språkstimulering: Aktivitet och åtgärder i förskoleåldern är titeln på den andra delen, vilken har ett mer praktiskt-pedagogiskt innehåll. I den diskuteras mer ingående förslag till arbetssätt.