Bläddra

Språktypologi och språkinlärning

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Språktypologi och språkinlärning

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Språklig mångfald är inget nytt och inte heller något ovanligt, varken i Sverige eller i övriga världen. Cirka 200 olika språk talas i dagens Sverige och nästan alla världens språkfamiljer är representerade. Hur ser de ut? Hur används de? Hur lär man sig dem?

De germanska språken är nära besläktade och har många gemensamma drag som vi kan känna igen. Andra språk kan se helt annorlunda ut. Genom att anlägga ett språktypologiskt perspektiv kan man se hur olika språk hör ihop och att det är samma språkliga behov som realiseras genom ett begränsat antal strukturella möjligheter. Den som lär sig språk följer också vissa mönster. I den här boken kopplas språktypologi till språkinlärning och författaren diskuterar hur språken växer fram hos barn och vuxna.

Boken ger exempel på olika ljudsystem, hur språk kan dela in verkligheten på olika sätt, hur man talar om vem som gör något och om antal, ägande, tid och rum samt hur man uttrycker att något inte händer.

Språktypologi och språkinlärning vänder sig främst till lärarstudenter, lärare och logopeder som möter flerspråkiga barn och ungdomar, och inspirerar till intressanta jämförelser mellan språk.