Bläddra

Stanna i vattnet : kateketikens syfte och sammanhang

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis

Stanna i vattnet : kateketikens syfte och sammanhang

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis

Stanna i vattnet är en hoppfull och realistisk bok om Svenska kyrkans möte med den kommande generationens ungdomar och ett bidrag in i samtalet om konfirmandarbetet. Här presenteras en rad utmaningar, möjligheter och reflektioner. Varför ska man konfirmeras? Vilken mening och innebörd har konfirmationen? Det är en viktig uppgift för kyrkan att svara på de frågorna.

Låt boken stimulera och entusiasmera församlingens arbete med undervisning om kristen tro.