Bläddra

Stärk arbetslaget – skolans ryggrad : hur arbetslaget kan sätta pedagogiken i centrum

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Stärk arbetslaget – skolans ryggrad : hur arbetslaget kan sätta pedagogiken i centrum

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Undervisningen är skolans centrala uppgift. Arbetslaget är skolans ryggrad. När arbetslaget fokuserar på idéer och metoder för att höja undervisningens kvalitet och attraktionskraft får man elever som vill engagera sig. Boken Stärk arbetslaget – skolans ryggrad ger tydliga exempel på hur sådana samtal kan bli en bestående del av arbetslagets rutiner och kultur. 

I grunden handlar skolutveckling om att du och kollegorna utifrån era professionella erfarenheter och roller delar med er av era erfarenheter, utmaningar och lösningar om lärande och undervisning. Gör man det regelbundet och systematisk kommer undervisningen att bli bättre och då blir även resultaten bättre. Boken Stärk arbetslaget av John Steinberg beskriver hur detta går till. 

Det finns bara en sak som kan avhjälpa elever som inte vill, inte förstår, inte kommer i tid, inte anstränger sig eller inte inser meningen med att engagera sig: att höja undervisningens kvalitet och attraktionskraft. Det gör ni genom en dela-med-er-kultur. 

John Steinberg är fil. dr i pedagogik, föreläsare och författare till femtiofem böcker om lärande, ledarskap, skolutveckling, kommunikation och värderingar som Lärarens kroppsspråk, Ledarskap i klassrummet, Lärarskicklighet och Stärk arbetslaget (förskolan), samtliga utgivna på Gothia Kompetens. John har tidigare arbetat som universitetslektor och rektor.