Bläddra

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. SOU 2020:73 (Del 1 och Del 2) : Betänkande från Skogsutredningen 2019 (M 2019:02)

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Lagstiftning om äganderätt och inteckningar Särskilda rättsområden
Köp här

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. SOU 2020:73 (Del 1 och Del 2) : Betänkande från Skogsutredningen 2019 (M 2019:02)

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Lagstiftning om äganderätt och inteckningar Särskilda rättsområden
Köp här

Skogsutredningen 2019 skulle undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.