Bläddra
Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Lagstiftning om äganderätt och inteckningar Särskilda rättsområden
Skogsutredningen 2019 skulle undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska…
Köp här

Isbn: 9789138251218

Utgivningsår: 20201211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Lagstiftning om äganderätt och inteckningar Särskilda rättsområden
Rätten till friköp naggar kommunstyret! Föreslår nya regler för friköp eller inlösen av tomträtter som är i allmän ägo, dvs. i flertalet fall kommunägda. Samtidigt varnas för att införandet av en sådan rätt till inlösen kan innebära en »beaktansvärd» begränsning av den kommunala självstyrelsen.Enligt förslaget ska…
Köp här

Isbn: 9789138238172

Utgivningsår: 20121101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Lagstiftning om äganderätt och inteckningar Särskilda rättsområden
Äganderätten har som en av hörnstenarna i demokratin, och som en avgörande del i en fungerande marknadsekonomi, alltid varit en fråga som väckt stora politiska diskussioner. De största politiska striderna i Sverige har härstammat från just äganderätten, alltifrån löntagarfonder till upphovsrättslagen. I denna antologi…
Köp här

Isbn: 9789189672697

Utgivningsår: 20150913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB