Bläddra

Stars 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Stars 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Lyssna, lek och dramatisera!
Följ lilla hamstern Daisy på hennes öden och äventyr. Ett engagerande material som talar till känsla och fantasi!

Läs mer
Med Stars sparar du förberedelsetid. Du har allt serverat, men väljer fritt bland lärarhandledningens lekar, övningar och sånger. Stars 1 består av elevbok, cd-skivor och Teacher´s Book. De används tillsammans. Stars 2 är en fristående fortsättning på Stars 1.
Hörföljetong
Hörföljetongen om hamstern Daisy är utgångspunkt för Stars 1-2. Den engelska dialogen är noga utvald för att leka in basfärdigheter, och även svaga elever förstår av sammanhanget vad djuren säger. Berättartexten är på svenska för att alla elever ska kunna hänga med och bli intresserade.
Berättelsen lämpar sig för dramatisering. I drama, lekar och parövningar får eleverna själva tala engelska.
Elevböckerna
De ger det stöd eleverna behöver för att kunna tillgodogöra sig innehållet i sagan. Särskilda bildsidor lyfter fram olika ordgrupper, och andra visar hur eleverna ska agera till sånger och ramsor.
Cd-skivor
Här finner du sagoavsnitten, medryckande sånger och rappar, roliga ramsor och hörövningar.
Teacher´s Book
Allt som finns på cd-skivorna hittar du här. Övningarna i Teacher´s Book anknyter direkt till textbokens olika kapitel.
Lgr 11
Stars 1 och 2 är tänkta för årskurs 1 och 2. Stars 3 kan användas som fristående fortsättning, alltså för åk 3 eller för åk 3:s nybörjarelever. Generellt ligger nivån för lågt för att passa Lgr 11:s kursplanemål. Serien som helhet passar däremot utmärkt för F-2. Förslagsvis arbetar man med Stars 1 och 2 i åk F-1 och med Stars 3 i åk 2. Den är även ett utmärkt material för elever som av olika anledningar har en långsam inlärningstakt.
Materialet är uppbyggt av en hörföljetong på främst svenska med frasträning på engelska. Berättelsen är spännande och medryckande, men takten väldigt låg.
År 3 har en workbook men saknar arbete med skriftlig produktion.