Bläddra

Statistikens grunder : vetenskap, empiriska undersökningar och statistisk analys

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Köp här

Statistikens grunder : vetenskap, empiriska undersökningar och statistisk analys

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Köp här
Statistikämnet behandlar metoder för att skapa kunskap genom att göra observationer. Att tolka och förstå statistik är en viktig vetenskaplig färdighet men också många gånger en förutsättning för ett kritiskt förhållningssätt i vardagen. Statistikens grunder syftar till att skapa förståelse för hur statistiska metoder används för att generera kunskap och hur dessa metoder fungerar respektive inte fungerar. Statistikens grunder tar avstamp i vetenskapsteori och vetenskapens grundbegrepp och sätter på detta sätt in statistikämnet i sitt vetenskapliga sammanhang. Boken går därefter ingående igenom ämnets grunder från sannolikhetsteori via empiriska undersökningar och deskription till statistisk inferens. Detta ger en uppsättning grundläggande verktyg som krävs för att utföra statistiska analyser och för att kritiskt granska tidigare analyser. Statistikens grunder lyfter också fram varför statistiska metoder kan användas i vissa situationer men inte i andra. I denna andra upplaga har en utökad och fördjupad diskussion om urvalsundersökningar, variansanalys och regressionsanalys införts. Boken är avsedd som litteratur på en introduktionskurs i statistik, men kan även användas som en metodbok för studerande på alla nivåer, från grundkurs till forskarnivå, i ämnesområden där statistiska metoder kommer till användning.