Bläddra

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Coping with Alzheimer’s & dementia Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Coping with Alzheimer’s & dementia Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här
När någon drabbas av demenssjukdom eller andra tillstånd som påverkar hjärnan, till exempel stroke, Parkinsons sjukdom, MS eller hjärnskada, medför det kognitiv svikt som försvårar ett självständigt liv. Vanliga symtom är till exempel nedsatt uppmärksamhet, minne och rumsorientering samt språksvårigheter. Boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt – en handbok i bemötande ökar kunskapen om kognitiv nedsättning och ger konkret vägledning i hur vårdpersonal och anhöriga kan stödja den drabbade och förbättra livskvaliteten. Två studieplaner med diskussionsfrågor, en för vårdpersonal och en för anhöriga, gör att boken passar utmärkt för studiecirklar. Observera att innehållet i denna bok är identiskt med föregående upplaga. Om författarna Jane Cars är geropsykolog och före detta chefpsykolog på Rosenlunds geriatriska klinik i Stockholm. Beata Terzis, leg. psykolog och med.dr, har tidigare arbetat som sakkunnig inom demens och kognition inom Frösunda Omsorg, samt som chefspsykolog och enhetschef vid Minnesmottagningen på Dalens sjukhus i Stockholm.