Bläddra

Strandskyddet : så fungerar det i praktiken

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Strandskyddet : så fungerar det i praktiken

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
I denna skrift redovisas konkreta exempel på hur reglerna om strandskydd hanteras av tjänstemän i kommuner och länsstyrelser. Det är skrämmande läsning. Exemplen visar på missförhållanden som inte anstår en rättsstat. Regering och riksdag kan inte längre blunda för dessa förhållanden. Vår förhoppning är att denna skrift ska bidra till en nyordning som är ändamålsenlig, rättssäker och legitim. En sådan nyordning måste fullt ut respektera fundamentala principer om äganderätt och hemfrid, och ta sin utgångspunkt i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.