Bläddra
Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
Uppdraget har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar…
Köp här

Isbn: 9789138251270

Utgivningsår: 20201222

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mats Ringborg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
I denna skrift redovisas konkreta exempel på hur reglerna om strandskydd hanteras av tjänstemän i kommuner och länsstyrelser. Det är skrämmande läsning. Exemplen visar på missförhållanden som inte anstår en rättsstat. Regering och riksdag kan inte längre blunda för dessa förhållanden. Vår förhoppning är att denna…
Köp här

Isbn: 9789198446814

Utgivningsår: 20200407

Utgivare: Nordberghs förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
Delegationen har haft i uppdrag att fungera som en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. Genom att fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog har utredningen bidragit till kompetensutveckling när det gäller strandskyddet. För fortsatt…
Köp här

Isbn: 9789138243923

Utgivningsår: 20151218

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Åsa Marklund Andersson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
Artskydd grunder och tillämpning beskriver hur växt- och djurarter i Sverige är skyddade och ger läsaren en överblick av relevanta internationella konventioner, EU-direktiv samt bestämmelser i miljöbalken och artskyddsförordningen m.m. Boken innehåller en grundlig genomgång av praxis med många exempel från…
Köp här

Isbn: 9789139114505

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
Föreslår en ny växtskyddslag för att anpassa svensk lagstiftning till den nya EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och den nya EU-förordningen om offentlig kontroll. Den nya lagen föreslås innehålla bemyndiganden för regeringen…
Köp här

Isbn: 9789138250426

Utgivningsår: 20200331

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC