Bläddra

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Köp här

Unga med autism och Aspergers syndrom stöter på fler hinder i vardagen än andra, och de upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. Obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Boken Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom innehåller många exempel på konkreta lösningar för att skapa bättre balans i vardagen samt strategier för att förebygga och hantera stress och oro.

Långvarig stress utan återhämtning kan leda till svår ångest, depression och annan psykisk problematik. Boken hjälper dig att känna igen tecken och avgöra om ungdomen behöver träffa läkare. Den ger även en orientering i vart man vänder sig och hur psykiatrisk behandling kan se ut.

Boken vänder sig till personal inom skolan, elevhälsan och andra verksamheter som arbetar med att stödja och vägleda ungdomar med neuropsykiatrisk problematik.

Diana Lorenz är socionom och utbildad psykolog och verksam som kurator på neurologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har tidigare gett ut Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal.

Boken har faktagranskats av Berit Lagerheim, barnneuropsykiatriker.