Bläddra

Struktur – men hur? : handbok för skolbibliotekssamordnare

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Struktur – men hur? : handbok för skolbibliotekssamordnare

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Hur skapar man strukturer och förutsättningar för skolbibliotek i kommunen? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är fallgroparna? Hur stärker och utvecklar man existerande nätverk av bibliotekspedagoger och biblioteksassistenter, samtidigt som man verkar för att skolorna anställer skolbibliotekarier? I Struktur - men hur? Handbok för skolbibliotekssamordnare beskriver Sofia Malmberg hur samordnare för skolbibliotek, förvaltningsledning och rektorer gemensamt kan planera för och steg för steg skapa förutsättningar för skolbibliotek som svarar mot uppdraget i den reviderade läroplanen. Boken är i första hand en praktisk handbok för dig som har uppdraget som samordnare för skolbibliotek, men även för samordnarens chef och förvaltningsledning som ansvarar för att skolorna i kommunen har skolbibliotek som svarar mot skollagen, läroplanen och Skolinspektionens riktlinjer. Sofia Malmberg arbetar som samordnare för skolbiblioteken i Järfälla och har tidigare arbetat som skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och har skrivit ett flertal böcker om skolbibliotek.