Bläddra

Studie- och yrkesvägledare : framtidsval börjar i klassrummet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering

Studie- och yrkesvägledare : framtidsval börjar i klassrummet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Köp här
Trots att studie- och yrkesvägledning är ett av skolans viktigaste områden saknar många elever idag möjligheten att kritiskt kunna granska sina valmöjligheter. Med Sara Nordströms metod Syv-tratten går det att förändra.
Skolan behöver ge alla elever kunskap om vidare studier och yrkesliv, valkompetens, självkännedom och ett vidgat perspektiv. Det ger en ökad trygghet för eleverna. Sara Nordströms bok Studie- och yrkesvägledare – framtidsval börjar i klassrummet visar hur det arbetet kan gå till och beskriver en modell för kloka val.
– Vi behöver minska avhoppen från gymnasiet och skapa elever med framtidstro. Färre studieavbrott och omval skapar på sikt fördelar för både individ och samhälle, säger Sara Nordström.
Sara Nordström har under sina år som verksam studie- och yrkesvägledare nyfiket utforskat området. Med ett brinnande intresse för att ständigt vilja förbättra och utveckla individen och samhället har hon skapat framgångsrika strukturella metoder och material. I den här boken delar hon med sig av sina främsta erfarenheter och tankar för att inspirera dig i arbetet som studie- och yrkesvägledare.
Boken tar upp allt från uppdraget och första mötet med eleverna till det kärnfulla vägledningssamtalet. På vägen presenterar Sara Nordström utförligt sin uppmärksammade metod Syv-tratten, som lägger grunden för undervisning i studie- och yrkesvägledning. Det är en metod som utmanar elevernas föreställningar om studier och yrken och utgör ett mer stabilt underlag inför deras framtida studie- och yrkesval.
Metoden Syv-tratten har för avsikt att sätta igång tankar om hur du på bästa sätt kan skapa nyfikenhet, hopp och framtidstro hos dina elever, hur du utvecklar dig själv och tillsammans med skolledningen och pedagogerna bildar ett framgångsrikt team med fokus på studie- och yrkesvägledning.
Sara Nordström är studie- och yrkesvägledare som genom sin företagsamhet modigt utvecklar och synliggör studie- och yrkesvägledningen som ett av de viktigaste områdena i skolan. Hennes metod har uppmärksammats i tv, radio och på landets skolor.