Bläddra

av:Sara Nordström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Trots att studie- och yrkesvägledning är ett av skolans viktigaste områden saknar många elever idag möjligheten att kritiskt kunna granska sina valmöjligheter. Med Sara Nordströms metod Syv-tratten går det att förändra. Skolan behöver ge alla elever kunskap om vidare studier och yrkesliv, valkompetens, självkännedom…
Köp här

Isbn: 9789177411925

Utgivningsår:20210324

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Per Lauvås, Gunnar Handal

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka en på förhand given eller korrekt praktik. Handledningens syfte är snarare att utveckla en så kallad praktisk yrkesteori som kan utgöra en reflekterad…
Köp här

Isbn: 9789144091785

Utgivningsår:20150618

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Lilja Cajvert

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en obligatorisk, praktiskt inriktad kurs som förläggs i en klinisk verksamhet. Syftet med utbildningen är att studenten ska få möjlighet att använda och tillämpa sin teoretiska kunskap och träna sina färdigheter i konkreta situationer. Att i det kliniska arbetet möta målgruppen…
Köp här

Isbn: 9789144136875

Utgivningsår:20200528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tamar Ucar, Karin Sheikhi

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Boken ger dig som studiehandledare, lärare eller skolledare kunskap och verktyg som underlättar för skolan att ge nyanlända och flerspråkiga elever bra studiehandledning på deras starkaste språk. För nyanlända elever kan detta vara en avgörande faktor för en god skolstart, liksom en förutsättning för fortsatt språk-…
Köp här

Isbn: 9789188099808

Utgivningsår:20180212

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Bengt-Olov Molander, Karim Hamza

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Lärarutbildningen innehåller flera olika delar som tillsammans lägger grunden för den kommande professionsutövningen. Ofta upplever studenterna dock att det finns en klyfta mellan teori och praktik. Praktiken upplevs som skild från teori och de teoretiska inslagen ger inte alltid lärarstudenten tillräckligt stöd för…
Köp här

Isbn: 9789151105529

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera om gymnasieskolan. Katalogen används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med att informera elever och föräldrar om den nationella gymnasieskolan och alla dess program. Vi ser på Programväljaren som ett läromedel och i katalogen…
Köp här

Isbn: 9789198454062

Utgivningsår:20210827

Utgivare: Tremedia i Borås

Mediatyp: BC

av:Norman E. Amundson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Karriär och framgång Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Studievägledning och yrkesorientering
ACTIVE ENGAGEMENT is a comprehensive and practical career resource for counsellors, coaches, educators, and career development specialists. This 20-year anniversary edition builds on the award-winning career textbook that has been translated into 10 different languages. Active Engagement addresses both ‘being’ and…
Köp här

Isbn: 9789198454000

Utgivningsår:20180215

Utgivare: Tremedia i Borås

Mediatyp: BB

av:Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk, Janicke Andersson, Helena Eriksson, Lena Hübner, Sara Högdin, Arne Kristiansen, Lennart Nygren, Pernilla Ouis, Katarina Piuva, Kerstin Svensson, Kerstin Thörn, Eskil Wadensjö

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Socionomer arbetar med välfärdsstatens mest svårlösta problem. De arbetar med insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården, missbruksvården och äldre- och omsorgsverksamheten. Socionomer finns inom kommunerna, i statliga verk, inom kyrkliga och ideella organisationer. För att utföra sitt samhällsmandat behöver de…
Köp här

Isbn: 9789144153070

Utgivningsår:20210720

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera om gymnasieskolan. Katalogen används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med att informera elever och föräldrar om den nationella gymnasieskolan och alla dess program. Vi ser på Programväljaren som ett läromedel och i katalogen…
Köp här

Isbn: 9789198454031

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Tremedia i Borås

Mediatyp: BC

av:Lilja Cajvert

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Hur kan handledare ge största möjliga stöd till studenter under VFU-placeringar? Studenthandledning är både en lärobok och en handbok. Författaren beskriver VFU-handledarens och studentens roller, uppgifter och delade ansvar. Men boken innehåller också pedagogiska metoder, modeller och praktiska uppgifter som…
Köp här

Isbn: 9789144143835

Utgivningsår:20210412

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Marianne Teräs, Petros Gougoulakis, Lázaro Moreno Herrera

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
This book is an outcome of the international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/Yrkeskunande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm University, Sweden. In May 2012 the group organised the first Stockholm International Conference in VET, an academic event that…
Köp här

Isbn: 9789186743741

Utgivningsår:20180418

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Utredningen föreslår bl.a. att det högskoleförberedande teknikprogrammet får en yrkesutgång, vilket ska underlätta elevers övergång till arbetslivet efter genomförd utbildning. Vidare föreslår utredningen förändringar i naturbruksprogrammet, som syftar till att säkerställa programmets yrkeskaraktär.
Köp här

Isbn: 9789138242629

Utgivningsår:20150401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187391910

Utgivningsår:20150415

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Studievägledning och yrkesorientering Utbildningslagar Yrkesutbildning
Många unga söker arbete samtidigt som många arbetsgivare är oroliga för sin kompetensförsörjning. Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande. En bättre matchning mellan ungdomars val av utbildning och arbetsmarknadens efterfrågan kan grovt sett åstadkommas på två sätt: genom att dimensionera antalet platser…
Köp här

Isbn: 9789138243749

Utgivningsår:20151119

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Johanna Klawitter Beusch

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Studievägledning och yrkesorientering
10 verktyg för högre välbefinnande och bättre studieresultat.   Det här är en bok för alla som går i skolan eller på universitetet. För alla som kämpar med sina studier, men ändå inte riktigt lyckas och för alla som tappat tron på sin förmåga att uppnå goda resultat. I boken lär du dig hur du bygger upp och stärker dig…
Utgått

Isbn: 9789187795428

Utgivningsår:20180409

Utgivare: Kakao Förlag

Mediatyp: BC

av:Petter Mathisen, Rune Høigaard

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Veiledningsmetodikk 2. utgave er en metodebok i veiledningspedagogikk. Den presenterer en rekke metodiske og strategiske framgangsmåter som er av betydning for å få til en god og effektiv kommunikasjon i veiledningsarbeidet. Boken er utformet som en alfabetisk oppslagsbok med praktiske og instruktive råd. Den kan…
Köp här

Isbn: 9788202697235

Utgivningsår:20210614

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BE

av:Petter Mathisen, Rune Høigaard

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Veiledning i Røde Kors er skrevet for frivillige og ansatte i Røde Kors som har eller skal ha veiledningsoppgaver i organisasjonen. Dette er en metodebok i veiledningspedagogikk som presenterer en rekke metodiske og strategiske framgangsmåter som er av betydning for å få til en god og effektiv kommunikasjon i…
Köp här

Isbn: 9788202419288

Utgivningsår:20220519

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BE

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Gymnasial yrkesutbildning utgör en viktig del av det svenska utbildningssystemet och har ett komplext samhälls- och utbildningsuppdrag. Arbetslivet och skolan kan ha skilda förväntningar och målsättningar som ibland är svårförenliga. Yrkesutbildningarna ska å ena sidan svara mot arbetsmarknadens behov av yrkeskunskaper…
Köp här

Isbn: 9789144121413

Utgivningsår:20180612

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Marianne Teräs, Petros Gougoulakis, Lázaro Moreno Herrera

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
This is the third volume of the serie Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training. It is an outcome of the international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/ Yrkeskunnande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm University, Sweden. In May…
Köp här

Isbn: 9789186743888

Utgivningsår:20181107

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Genom gymnasiereformen 2011 kommer alla nationella yrkesprogram även att kunna erbjudas som lärlingsutbildning. Gymnasial lärlingsutbildning utgör nu en alternativ, parallell väg till yrkesexamen inom gymnasieskolans yrkesprogram. Yrkesutbildning kan således erbjudas dels som i huvudsak skolförlagd utbildning med minst…
Köp här

Isbn: 9789174373936

Utgivningsår:20111123

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:Gunilla Andersson Gustafsson

Kategorier: Andra tekniker och tillämpade vetenskaper Övrig yrkesinriktad teknik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Traditionella hantverksyrken och färdigheter Yrkesutbildning
Scenbyte är en metafor för den stora förändring och skifte av utbildningsform och plats för Hantverkare under 90-talet. Underlaget är min Licentiatavhandling som lades fram vid KTH, yrkeskunnande och Teknologi. Boken har en berättande form i del 1, men med vetenskapliga och filosofiska reflektioner i del 2. Forskning…
Köp här

Isbn: 9789180573009

Utgivningsår:20221213

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av:Åsa Broberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
De praktiska ungdomsskolorna utgjorde det första statligt finansierade och reglerade systemet för yrkesutbildning i Sverige. Detta system av olika skolformer och utbildningar som tillskapades 1918 hämtade i stor utsträckning sina pedagogiska utgångspunkter från arbetet. Fram till 1971 då yrkesutbildningen istället…
Köp här

Isbn: 9789174479386

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Lázaro Moreno Herrera

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
This is the 8th volume in the series Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training, an outcome of the research work and international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/Yrkeskunande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm University. The…
Köp här

Isbn: 9789174450514

Utgivningsår:20230110

Utgivare: Atlas

Mediatyp: BC

av:Bengt Nilsson, Mats Malmstedt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Ingen annan arbetsgivare kan erbjuda så många olika slags jobb som Sveriges kommuner. Här finns elektriker,parkarbetare, lärare, läkare, ekonomer, jurister, kockar, socialarbetare, sjuksköterskor, dataingeniörer ja, listan kan nästan bli hur lång som helst. Och att arbeta kommunalt innebär oftast en trygg anställning…
Köp här

Isbn: 9789197846608

Utgivningsår:20110207

Utgivare: Vårdförlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176497524

Utgivningsår:20201009

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Bengt-Olov Molander, Karim Hamza, Britt Jakobson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Lärarutbildningen innehåller flera olika delar som tillsammans lägger grunden för den kommande professionsutövningen. Ofta upplever studenterna dock att det finns en klyfta mellan teori och praktik. Praktiken upplevs som skild från teori och de teoretiska inslagen ger inte alltid…
Köp här

Isbn: 9789151107561

Utgivningsår:20230117

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Susanna Allstrin, Susanna Allstrin, Charlotta Stern, Charlotta Stern

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Denna studie har haft som syfte att ge insikt i vad som hindrar och möjliggör matchningen av arbetsnära praktik på svenska arbetsplatser utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vi har följaktligen utfört en intervjustudie med 24 organisationer som tagit emot en eller flera utlandsfödda akademiker på praktik via Korta vägen…
Köp här

Isbn: 9789180594912

Utgivningsår:20230414

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176492765

Utgivningsår:20160202

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av:William R. Harvey

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Högre utbildning och vidareutbildning Karriär och framgång Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Studievägledning och yrkesorientering
From the esteemed President of Hampton University, an insider account that reveals the secret to HBCU graduates’ remarkable success—a distinguished honor roll which includes Vice President Kamala Harris, Dr. Martin Luther King Jr., Oprah Winfrey, Zora Neale Hurston, Toni Morrison, Ruth…
Köp här

Isbn: 9780062863287

Utgivningsår:20230711

Utgivare: HarperCollins US

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186203795

Utgivningsår:20110210

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC