Bläddra
Köp här

Isbn: 9789152356074

Utgivningsår: 20190124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Carl-Gustaf Carlsson, Per Gerrevall, Astrid Pettersson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Bedömning är en viktig del av de skolerfarenheter vi bär med oss. Men bedömning av kunskap och kompetens och resultatet av dessa bedömningar är även av fundamentalt intresse för arbetslivet. Bedömning har från att vara något nästan odiskutabelt lyfts fram mer och mer som ett område som måste problematiseras. Med en…
Köp här

Isbn: 9789147117178

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tamar Ucar, Karin Sheikhi

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Boken ger dig som studiehandledare, lärare eller skolledare kunskap och verktyg som underlättar för skolan att ge nyanlända och flerspråkiga elever bra studiehandledning på deras starkaste språk. För nyanlända elever kan detta vara en avgörande faktor för en god skolstart, liksom en förutsättning för fortsatt språk-…
Köp här

Isbn: 9789188099808

Utgivningsår: 20180212

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
I vårt alltmer individualistiska samhälle ökar pressen på människor att göra val. Inte minst unga människor måste tidigt i livet fatta beslut om frågor som rör utbildning, yrke och karriär. Studie- och yrkesvägledning, ofta benämnt karriärvägledning, blir därmed alltmer centralt, liksom vårt behov av forskningsbaserad…
Köp här

Isbn: 9789144097435

Utgivningsår: 20150420

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Højdal

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Vad är det som gör ett samtal till ett vägledningssamtal? I bokens tre delar presenteras karriärvägledningens ”vad”, ”varför” och ”hur” samt de centrala vägledningsteman som ingår i de olika karriärteorierna. Boken introducerar olika ansatser för att förstå människors val och valprocesser samt den betydelse dessa kan…
Köp här

Isbn: 9789177392453

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Lisbeth Højdal

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Utredningen föreslår bl.a. att det högskoleförberedande teknikprogrammet får en yrkesutgång, vilket ska underlätta elevers övergång till arbetslivet efter genomförd utbildning. Vidare föreslår utredningen förändringar i naturbruksprogrammet, som syftar till att säkerställa programmets yrkeskaraktär.
Köp här

Isbn: 9789138242629

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Teräs, Petros Gougoulakis, Lázaro Moreno Herrera

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
This book is an outcome of the international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/Yrkeskunande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm University, Sweden. In May 2012 the group organised the first Stockholm International Conference in VET, an academic event that…
Köp här

Isbn: 9789186743741

Utgivningsår: 20180418

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Studievägledning och yrkesorientering Utbildningslagar Yrkesutbildning
Många unga söker arbete samtidigt som många arbetsgivare är oroliga för sin kompetensförsörjning. Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande. En bättre matchning mellan ungdomars val av utbildning och arbetsmarknadens efterfrågan kan grovt sett åstadkommas på två sätt: genom att dimensionera antalet platser…
Köp här

Isbn: 9789138243749

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187391910

Utgivningsår: 20150415

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av: Per Lauvås, Gunnar Handal

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka en på förhand given eller korrekt praktik. Handledningens syfte är snarare att utveckla en så kallad praktisk yrkesteori som kan utgöra en reflekterad…
Köp här

Isbn: 9789144091785

Utgivningsår: 20150618

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Andreas Fejes, Viveca Lindberg, Gun-Britt Wärvik, Per Andersson, Gunilla Berg Christoffersson, Ingrid Carlgren, Maria Christidis, Magnus Fjellström, Eva Klope, Susanne Köpsén, Ingela Leibring, Ola Lindholm, Karolina Muhrman, Åsa Mårtensson, Per-Olof Thång, Ruhi Tyson, Jessica Wallin, Martina Wyszynska Johansson, Anna Öhman

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut? Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här, tillsammans med några forskare, hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext. Författarna lyfter viktiga aspekter av yrkeslärares arbete, så som bedömning,…
Köp här

Isbn: 9789188149213

Utgivningsår: 20171208

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Gymnasial yrkesutbildning utgör en viktig del av det svenska utbildningssystemet och har ett komplext samhälls- och utbildningsuppdrag. Arbetslivet och skolan kan ha skilda förväntningar och målsättningar som ibland är svårförenliga. Yrkesutbildningarna ska å ena sidan svara mot arbetsmarknadens behov av yrkeskunskaper…
Köp här

Isbn: 9789144121413

Utgivningsår: 20180612

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Petros Gougoulakis, Marianne Teräs, Lázaro Moreno Herrera

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
This is the third volume of the serie Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training. It is an outcome of the international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/ Yrkeskunnande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm University, Sweden. In May…
Köp här

Isbn: 9789186743888

Utgivningsår: 20181107

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Genom gymnasiereformen 2011 kommer alla nationella yrkesprogram även att kunna erbjudas som lärlingsutbildning. Gymnasial lärlingsutbildning utgör nu en alternativ, parallell väg till yrkesexamen inom gymnasieskolans yrkesprogram. Yrkesutbildning kan således erbjudas dels som i huvudsak skolförlagd utbildning med minst…
Köp här

Isbn: 9789174373936

Utgivningsår: 20111123

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Åsa Broberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
De praktiska ungdomsskolorna utgjorde det första statligt finansierade och reglerade systemet för yrkesutbildning i Sverige. Detta system av olika skolformer och utbildningar som tillskapades 1918 hämtade i stor utsträckning sina pedagogiska utgångspunkter från arbetet. Fram till 1971 då yrkesutbildningen istället…
Köp här

Isbn: 9789174479386

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera om gymnasieskolan. Katalogen används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med att informera elever och föräldrar om den nationella gymnasieskolan och alla dess program. Vi ser på Programväljaren som ett läromedel och i katalogen…
Köp här

Isbn: 9789198454031

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Tremedia i Borås, Exakta Printing

Mediatyp: BC

av: Bengt Nilsson, Mats Malmstedt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Ingen annan arbetsgivare kan erbjuda så många olika slags jobb som Sveriges kommuner. Här finns elektriker,parkarbetare, lärare, läkare, ekonomer, jurister, kockar, socialarbetare, sjuksköterskor, dataingeniörer … ja, listan kan nästan bli hur lång som helst. Och att arbeta kommunalt innebär oftast en trygg anställning…
Köp här

Isbn: 9789197846608

Utgivningsår: 20110207

Utgivare: Vårdförlaget

Mediatyp: BC

av: Norman E. Amundson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Karriär och framgång Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd Studievägledning och yrkesorientering
ACTIVE ENGAGEMENT is a comprehensive and practical career resource for counsellors, coaches, educators, and career development specialists. This 20-year anniversary edition builds on the award-winning career textbook that has been translated into 10 different languages. Active Engagement addresses both ‘being’ and…
Köp här

Isbn: 9789198454000

Utgivningsår: 20180215

Utgivare: Tremedia i Borås, ergon communication, Exakta Vindspelet

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176492765

Utgivningsår: 20160202

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Fredrik Hertzberg, Åsa Sundelin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering
Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll för inkluderingen av nyanlända inom utbildning, arbetsliv och samhälle. Den här grundboken behandlar de utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i det pedagogiska arbetet vid mötet mellan vägledd och vägledare. I boken presenteras och diskuteras…
Köp här

Isbn: 9789127822122

Utgivningsår: 20200115

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186203795

Utgivningsår: 20110210

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC