Bläddra

Styrning av hälso- och sjukvård

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt

Styrning av hälso- och sjukvård

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Hälso- och sjukvården står i dag inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Hur den ska styras och organiseras blir därför en angelägen fråga.

Den här boken, som nu kommer i sin andra upplaga, beskriver några av de styrmodeller som har tillämpats inom vården under de senaste decennierna. Hit hör exempelvis beställarstyrning, kundvalsmodellen, balanserad styrning, teamarbete, prestationsfinansiering och processorientering. Författarna lyfter fram fördelar och nackdelar med de olika modellerna och visar vad de tenderar att leda till på kort respektive lång sikt.

Boken riktar sig till studenter inom företagsekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap, offentlig förvaltning, socialt arbete, sociologi och arbetsvetenskap, samt till praktiskt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Den kan med fördel läsas även av tjänstemän, politiker och forskare med intresse för hur framtidens hälso- och sjukvård ska styras och organiseras.

Om författarna
Johan Berlin är professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation och verksam vid Högskolan Väst, Trollhättan. Gustaf Kastberg Weichselberger är professor i offentlig förvaltning och verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Sagt om boken
"Den är pedagogisk och lätt att förstå med många konkreta exempel." Helhetsbetyg: 4. Publicerat i BTJ-häftet nr 9, 2021. Lektör Jorun Koca Jakobsson.