Bläddra

Svea Textbok c

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Svea Textbok c

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Svea är ett läromedel i svenska för år 4-6 som hjälper dig att arbeta kreativt med svenskämnets alla delar. Böckerna innehåller åtta avgränsade teman för varje årskurs.

Läs mer
Textboken
innehåller sagor och berättelser, dikter och faktatexter samt korta resonemang om språk, litteratur och författare. Efter texterna följer arbetsuppgifter. Förbrukas ej.
Språkboken
innehåller fakta och kreativa övningar kring språket. Övningarna är uppbyggda på ett nytt och roligt sätt. Eleverna skriver i boken.