Bläddra

Svensk aktiebolagsrätt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Svensk aktiebolagsrätt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

I denna andra upplaga av läroboken Svensk aktiebolagsrätt presenteras 2005 års aktiebolagslag (ABL). I fokus står regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital. Framställningen är bred och detta syns på olika vis.

Ett är att viktiga bolagsrättsliga specialområden presenteras (aktieägaravtal, aktiemarknadens juridik, regler om revision, skadeståndsansvar för bolagsledningen etc.).Ett annat är att ABL:s regler knyts till flera icke juridiska frågeställningar(ekonomi, redovisning, historia, affärsetik o.s.v.). Den breda presentationen av ABL syns även i att reglerna illustreras med hjälp av praktiska exempel och pedagogiska modeller.