Bläddra

Svensk manual i humanitär rätt m.m. SOU 2010:72, bilagedel : Bilaga 7 till slutbetänkande från Folkrättskommittén

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Svensk manual i humanitär rätt m.m. SOU 2010:72, bilagedel : Bilaga 7 till slutbetänkande från Folkrättskommittén

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
Köp här
SLUTSÅLD, GÅR INTE ATT BESTÄLLA.

En vägledning för militärt beslutsfattande som förklarar hur den militära personalen får agera enligt den humanitära folkrätten och enligt svensk policy.
I Del A redovisas de traktatbaserade och sedvanerättsliga regler inom krigets lagar, dvs. den humanitära folkätten, ockupationsrätten, neutralitetsrätten och delar av de mänskliga rättigheterna, som Sverige är bundet av.
I Del B presenteras kortfattat de nationella och internationella regler som gäller vid svenskt deltagande i fredsinsatser där Sverige inte är part i en väpnad konflikt.
Kapitelrubriker i del A:
 • Introduktion till krigets lagar
 • Grundläggande principer
 • Grundläggande regler för strid
 • Regler för vapenanvändning
 • Landkrigets lagar
 • Luftkrigets lagar
 • Sjökrigets lagar
 • Behandling av sårade, sjuka och skeppsbrutna
 • Behandling av frihetsberövade personer
 • Behandling av civila
 • Rättigheter och skyldigheter för ockupationsmakt
 • Neutral stats rättigheter och skyldigheter
 • Kommunikation och kontakt mellan motparter
 • Förebyggande åtgärder, efterlevnadsmekaniskmer samt skyddsmakters uppgifter
 • Krigsförbrytelser, individuellt straffansvar och befälsansvar
 • Fredsinsatser