Bläddra

Svenska etc. – Svenska och svenska som andraspråk

Kategorier: Språk och lingvistik

Svenska etc. – Svenska och svenska som andraspråk

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Svenska etc. är en lärobok som är skriven för gymnasiets alla sex kurser i svenska och svenska som andraspråk. Det finns övningar till de flesta moment i alla kapitel. På så sätt är Svenska etc. speciell i sitt slag. Varje kapiteltema speglas på flera olika sätt genom texter från olika genrer. Stor omsorg har lagts på att texterna ska passa både i ungdomsgymnasiet och i vuxenutbildningen.

Läs mer
Utmärkande drag
- Texter i alla genrer
- Nivåmarkerade skrivövningar

Svenska etc. är tack vare sin utformning perfekt att använda under det långsiktiga arbetet inför de nationella proven. Författaren, Annsofie Thörnroth, har under flera år arbetat i referensgruppen för det nationella provet i svenska vid Uppsala universitet.

Strukturen är tydlig och du kan enkelt söka upp den övning/färdighet du vill eller behöver öva: ord, grammatik, tal, texttyper, argumentation, utredning eller analys. Materialet gör det äntligen möjligt att individualisera undervisningen genom en mängd nivåindelade tal- och skrivuppgifter, tydligt markerade. Även texterna är av olika slag och varierande svårighetsgrad. Skönlitteratur varvas med sakprosa, nutida texter med äldre klassiker, i tematiskt indelade kapitel.

Svenska etc. finns endast som onlinebok. Den har talsyntes som stöttar svaga läsare.