Bläddra

Svenska konfliktregler : i ett internationellt perspektiv

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Svenska konfliktregler : i ett internationellt perspektiv

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Konfliktreglernas utformning är avgörande för en väl fungerande lönebildning. Men hur skiljer sig de svenska konfliktreglerna från motsvarande regler i våra viktigaste konkurrentländer? Finns lärdomar för Sverige? I Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv presenteras en strukturerad jämförelse av arbetsmarknadens konfliktreglers utformning, tillämpning och förändring i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Någon motsvarande studie har inte tidigare gjorts. Dessa regler skiljer sig väsentligt åt mellan de olika länderna – även inom Norden. I samtliga länder finns olika former av inskränkningar i konflikträtten – ett slags överdriftsförbud. Andra gemensamma drag är fallande konfliktvolymer och växande betydelse för grundläggande rättsprinciper inom Europarätten. Det finns goda skäl även i Sverige att undvika överdrifter när parterna använder konfliktvapnet. Detta aktualiserar frågor kring parternas, Arbetsdomstolens och lagstiftningens förmåga att i svensk kontext och tradition artikulera och utveckla dessa rättsprinciper. Boken vänder sig till alla som arbetar med eller berörs av den svenska arbetsmarknadsmodellens utformning och konsekvenser.