Bläddra

Svenska läroplaner – Läroplansteori för de pedagogiska professionerna

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem

Svenska läroplaner – Läroplansteori för de pedagogiska professionerna

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
Hur styr läroplaner skolans verksamhet och undervisning? Vad lär sig egentligen barn och ungdomar i skolan? Vilken kunskap och kunskapssyn har präglat skolan, och varför ser undervisningen ut som den gör? Läroplanen är varje rektors och lärares viktigaste arbetsredskap. Den här boken tar upp vad varje professionellt verksam inom skolan behöver veta om sitt uppdrag och den läroplan som styr den pedagogiska verksamheten. Svenska läroplaner sammanfattar läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasium - från det att skola blev obligatoriskt i Sverige 1842 och fram till i dag med nya läroplansrevideringar. Genom bokens kapitel får vi följa de olika principer och idéer som styrt organiseringen och konstruktionen av läroplaner och skolans uppdrag och mål över tid. Centrala begrepp från läroplansforskning introduceras löpande genom boken som hjälp för att förstå och förklara underströmmarna i skolans utveckling. Boken avslutas med hur aktuella läroplaner och kursplaner är uppbyggda och hur de kan omsättas i praktiken. Sammantaget ger boken pedagogiskt professionella en kunskapsgrund att stå på för att utveckla sin läroplanskompetens. Svenska läroplaner ger vägledning till studerande och verksamma inom de pedagogiska professionerna, rektorer och lärare inom förskola, grundskola och gymnasium.