Bläddra

Svenskan går bananer: En bok om översättningar som syns

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Svenskan går bananer: En bok om översättningar som syns

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här