Bläddra

av: Alexander Katourgi

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Hallå! Varför låter det konstigt att gå till stormarknaden och prata med kvinnan i kassan, varför ska du inte tilltala henne med ni och vad är det fyndiga i att hon blir bitter som en kolokvint då? Engelskan påverkar svenskan som aldrig förr, och det syns antagligen…
Köp här

Isbn: 9789189141117

Utgivningsår: 20200930

Utgivare: LYS

Mediatyp: BC

av: Hanne Skaaden

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Tolken gör det möjligt för poliser, sjuksköterskor, läkare, domare och andra fackpersoner att genomföra samtal där det finns språkbarriärer. Vad är tolkens uppgift i sådana situationer? Läroboken ger en solid introduktion till tolkyrket inom offentlig sektor. Författaren utgår från tolkens yrkesetik som fastslår att…
Köp här

Isbn: 9789198193947

Utgivningsår: 20170216

Utgivare: Sköna konster

Mediatyp: BC

av: Nils Håkanson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Litteraturvetenskap och litteraturkritik Översättning och tolkning Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Belönad med Augustpriset 2021 i kategorin Årets fackbok! Av all litteratur på svenska är ungefär hälften översatt från andra språk. Ändå är den delen av den svenska litteraturen okänd för de flesta. I denna bok tecknas en vindlande exposé över den översatta litteraturen på svenska. Vad gjorde reformationen med den…
Köp här

Isbn: 9789189066540

Utgivningsår: 20210907

Utgivare: Nirstedt/litteratur

Mediatyp: BC

av: Mall Stålhammar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Vad är egentligen översättning och vad översätts? Hur skiljer sig översättning från tolkning? Hur blir man översättare? Hur översätter man bruksanvisningar? romaner? operalibretton? filmer? EU-texter? Dessa är några av de frågor som presenteras och diskuteras i Att översätta är nödvändigt. Boken vänder sig till alla…
Köp här

Isbn: 9789173317344

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Lova Meister, Elin Svahn

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Vad kan man forska om i översättningsvetenskap? Hur utformar man en vetenskaplig studie? Vad är metodologi och varför är det så viktigt? Det har länge saknats kurslitteratur i översättningsvetenskaplig metod som är skriven på svenska. Den här boken är tänkt att fylla det tomrummet och fungera som en introduktion…
Köp här

Isbn: 9789188419187

Utgivningsår: 20200403

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151955490

Utgivningsår: 20200826

Utgivare: Sköna konster

Mediatyp: BC

av: Nils Håkanson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Litteraturvetenskap och litteraturkritik Översättning och tolkning Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Belönad med Augustpriset 2021 i katagorin Årets fackbok! Av all litteratur på svenska är ungefär hälften översatt från andra språk. Ändå är den delen av den svenska litteraturen okänd för de flesta. I denna bok tecknas en vindlande exposé över den översatta litteraturen på svenska. Vad gjorde reformationen med den…
Köp här

Isbn: 9789189389519

Utgivningsår: 20211111

Utgivare: Nirstedt/litteratur

Mediatyp: BC

av: Erik Andersson

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Som en följeslagare till nyöversättningen av Ulysses har Erik Andersson skrivit en bok om arbetet kring översättningen. Här får vi ta del av översättningens vedermödor, både med konkreta exempel ur översättarvardagen och mer generella spörsmål. Dessutom sätter Andersson, med hjälp av sitt eget starka förhållande till…
Köp här

Isbn: 9789100126780

Utgivningsår: 20120125

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Cecilia Wadensjö

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Kontakt genom tolk handlar om samtal där deltagarna kommunicerar via tolk. Cecilia Wadensjö beskriver initierat vad som är karaktäristiskt för ett sådant samtal. Med hjälp av autentiska exempel från vården och polisen ger hon en nyanserad bild av hur detta kan gå till i praktiken och vilka problem som kan…
Köp här

Isbn: 9789175043302

Utgivningsår: 20180118

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Minna Forsell

Kategorier: Översättning och tolkning Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Att arbeta med tolk är en praktisk bok som lyfter möjligheterna i det tolkade samtalet. Budskapet är att det tolkade samtalet är en självklarhet för allt fler yrkesgrupper och tillför ny kompetens för många. Det tolkade samtalet handlar inte bara om språkliga barriärer – det innebär också att arbeta professionellt med…
Köp här

Isbn: 9789177410522

Utgivningsår: 20180205

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Översättning och tolkning Särskilda rättsområden Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Ger en bild av vad tolkning innebär både i teorin och i praktiken. Tolketiska och tolkningstekniska frågor behandlas på ett resonerande sätt. Även arbetsvillkor och möjligheter till utbildning och auktorisation tas upp. Se ävenJuridik för tolkar Samhällsguiden
Köp här

Isbn: 9789138324769

Utgivningsår: 20090202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ingrid Fioretos, Kristina Gustafsson, Eva Norström

Kategorier: Översättning och tolkning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Tolkade möten handlar om möten där tolk används mellan anställda inom olika verksamheter – såsom hälso- och sjukvård, skola och rättsväsende – och enskilda som inte talar svenska. Boken utgår från grundläggande frågor om vad tolkning i talade språk innebär. Den anger varför, när och hur man ska använda tolk. Den…
Köp här

Isbn: 9789144138817

Utgivningsår: 20201026

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eugene Rivelis

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Posobije soderzjit skrupuleznyj perevodtjeskij analiz autentitjnych fragmentov sjvedskogo teksta, kazjdomu iz kotorych posvjasjtjena otdelnaja glava. Teksty zaimstvovany iz gazetnych materialov poslednego vremeni i predvarjajutsia neobchodimymi dlja ich avtonomnogo ponimanija fonovymi svedenijami. Oni…
Köp här

Isbn: 9789163942969

Utgivningsår: 20210726

Utgivare: Interword

Mediatyp: BC

av: Elin Svahn

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
This thesis is concerned with Swedish translators and the society in which they work. It begins with an exploration of the concept of translatorship and a review of previous scholarship on the subject, leading to a three-part distinction consisting of textual, paratextual and extratextual translatorship. Adopting a…
Köp här

Isbn: 9789177979517

Utgivningsår: 20200306

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Richard Pleijel

Kategorier: Biblar Biografier och litteraturvetenskap Filosofi och religion Gamla testamentet Kristendom Kristna heliga texter Litteraturvetenskap och litteraturkritik Översättning och tolkning Religion och tro Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Att konfronteras med Gamla testamentets texter skulle vara som att »bli drabbad av en chock, av en bedövande åskvigg«. I alla fall om man frågade författaren, kritikern och översättaren Viveka Heyman (1919 2013). Under nära fyra decennier gav hon i omgångar ut egna översättningar av så gott som samtliga böcker i Gamla…
Köp här

Isbn: 9789177771005

Utgivningsår: 20190723

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Nils Håkanson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Litteraturvetenskap och litteraturkritik Översättning och tolkning Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Belönad med Augustpriset 2021 i kategorin Årets fackbok! Av all litteratur på svenska är ungefär hälften översatt från andra språk. Ändå är den delen av den svenska litteraturen okänd för de flesta. I denna bok tecknas en vindlande exposé över den översatta litteraturen på svenska. Vad gjorde reformationen med den…
Köp här

Isbn: 9789189389878

Utgivningsår: 20220901

Utgivare: Nirstedt/litteratur

Mediatyp: BC

av: Britt G Hallqvist

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
"Britt G. Hallqvist (1914-1997) var en mångsidig författare och översättare. I Tegnér-samfundet i Lund höll hon 1987 ett uppmärksammat föredrag om hur hon såg på sin egen verksamhet som översättare, men också på yrket som sådant, dess problem och glädjeämnen. Hon talade utifrån en bred erfarenhet som översättare…
Köp här

Isbn: 9789174514292

Utgivningsår: 20130917

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

av: Elin Svahn

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
This thesis is concerned with Swedish translators and the society in which they work. It begins with an exploration of the concept of translatorship and a review of previous scholarship on the subject, leading to a three-part distinction consisting of textual, paratextual and extratextual translatorship. Adopting a…
Köp här

Isbn: 9789177979517

Utgivningsår: 20200306

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Claes Wahlin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Ett lands litteratur består till betydande del av översättningar. Men varje tid betraktar sina översättningar på olika sätt. Normer och restriktioner styr inte bara vad som ska översättas, utan också hur en översättning ska se ut; vad man måste avstå från att översätta och vad som är nödvändigt att lägga till. I denna…
Köp här

Isbn: 9789172475861

Utgivningsår: 20200601

Utgivare: Ellerströms Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Transformationer rymmer tjugosex texter från ett symposium kring översättning – i bred mening – som ägde rum i Lund sommaren 2010. Förvandlingarna mellan språk, genrer. Konstarter, medier och kulturer äger rum hela tiden. Det är ett perspektiv som är självklart för skandinavister. Vi läser litteratur som är översatt,…
Köp här

Isbn: 9789163398940

Utgivningsår: 20110601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Översättning och tolkning Särskilda rättsområden Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Föreslår en lag om tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet.br>Departementsskrivelsen behandlar även frågor som rör en gemensam administrativ ingång för bokning av tolk, insatser för att effektivisera tolktjänst genom IT samt vissa frågor om tolk i…
Köp här

Isbn: 9789138244364

Utgivningsår: 20160413

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Jonatan Pettersson

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Bokomslagets framsida visar två handskrifter. Den vänstra, ljusa handskriften innehåller en sida ur "Alexandreis" – ett latinskt epos om Alexander den store. Den högra, mörka handskriften har dess medeltida, västnordiska översättning, kallad "Alexanders saga". Återgivningen är ganska fri, och…
Köp här

Isbn: 9789186071219

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Sara Van Meerbergen

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
På grund av internationella samproduktioner sprids och översatts bilderböcker med samma bilder till olika länder. Det påstås därför ofta att samproduktion hotar kulturell mångfald. Men vad händer när bilderböcker översätts och när samma bilder kombineras med "nya" översatta ord? Kan bildernas innehåll och…
Köp här

Isbn: 9789186071493

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Gunilla Iversen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Forskningsprogrammet Ars edendi vid Stockholms universitet tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2007. Medeltidens latinska och grekiska texter är centrala för det europeiska kulturarvet, men många av dem är svåra att ge ut, eftersom man i samtiden ofta ändrade, skrev om och redigerade mängder…
Köp här

Isbn: 9789170612152

Utgivningsår: 20160808

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Sylvia A. Liseling Nilsson

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Discussion about translation has a long tradition stretching back to antiquity, pursued in later ages, it still remains highly topical today. In the dissertation The Cultural Code and Translation the author continues the tradition and examines how the Swedish cultural code, contained in books by Astrid Lindgren, was…
Köp här

Isbn: 9789186071820

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Anders Bodegård, Kerstin Gustavsson, Janina Orlov, Jan Stolpe

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
”Vad heter det nu igen? är den försåtliga fråga som hela tiden mal i översättarens huvud. Naturligtvis är den ofrånkomlig – det ska ju nämligen bli svenska av alltihop, detta övergripande mål som aldrig får glömmas bort. Men vilken sorts svenska? Hur idiomatisk och lättflytande? Språket består inte av ord utan av…
Köp här

Isbn: 9789171735379

Utgivningsår: 20180327

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Mohammad Amin Ahmadi

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Översättning och tolkning Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Översättning av västerländska författare har haft en djupgående inverkan på de persisktalande ländernas kulturella och sociala förhållanden. Artiklarna i den här boken är skrivna av deltagare på kongressen "Persiska språkets vägar", 26-27 oktober 2018.
Köp här

Isbn: 9789198299731

Utgivningsår: 20181016

Utgivare: nordienT

Mediatyp: BC

av: Hanne Mørk

Kategorier: Juridik Översättning och tolkning Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Tolking i justissektoren gir en grundig innføring i tolketeknikkene som brukes og etikken som gjelder for tolking generelt og for justissektoren spesielt. Også de reglene som ligger til grunn for de enkelte tolkesituasjonene behandles. De mange praktiske, etiske og språklige dilemmaene tolken må ta stilling til i sitt…
Köp här

Isbn: 9788202604127

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Soleyman Ghasemiani

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Tolken är en oumbärlig resurs i kommunikationen mellan parter som inte har något gemensamt språk. Detta gäller alla sorters samtal och kontakter men är mer påtagligt vid djupare samtal. Men vad gör tolkens närvaro med samtalet? Här diskuterar vi inte språkinkompetenta tolkar alls utan tolkar som behärskar båda…
Köp här

Isbn: 9789197480994

Utgivningsår: 20121108

Utgivare: Hanaförlaget

Mediatyp: BC