Bläddra

Sveriges medeltida personnamn : [ordbok. Förnamn,Bd 4].H. 17,Iordan-Iøøs

Kategorier: Genealogi, heraldik, namnhistoria och utmärkelser Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Sveriges medeltida personnamn : [ordbok. Förnamn,Bd 4].H. 17,Iordan-Iøøs

Kategorier: Genealogi, heraldik, namnhistoria och utmärkelser Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Sveriges medeltida personnamn (SMP) innehåller i princip alla personnamn som har bevarats i skriftliga källor från det medeltida Sverige. Grunden är samlingarna i Uppsala, som innehåller närmare en miljon kort med belägg på namn från medeltiden och 1500-talet. Ordboken ska uppta samtliga personnamn, både förnamn och tillnamn, som under medeltiden har brukats i Sverige inom dess nuvarande gränser och i Finland, med undantag av rent finskspråkiga namn. År 1520 gäller som ungefärlig gräns framåt i tiden för de medeltida beläggen. Även namn från de gamla danska och norska landskapen tas med: Skåne, Blekinge och Halland samt Bohuslän, Jämtland och Härjedalen.