Bläddra

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Kraven på att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring är fortsatt höga i det svenska skolväsendet - men hur gör man för att få det att fungera i praktiken? Med utgångspunkt i mångåriga erfarenheter och forskning visar författaren: vilka krav som kan ställas på ett systematiskt kvalitetsarbete vad som kännetecknar och hur man kan förtydliga olika typer av mål vad uppföljning och utvärdering innebär och principerna för att utföra det arbetet hur några metoder för datainsamling kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet på en grundläggande metodik för att genomföra analyser i det systematiska kvalitetsarbetet hur utvecklings- och förbättringsarbetet kan planeras, följas upp och utvärderas. Den tredje upplagan av boken innehåller ett nytt kapitel om hur verksamhetens ”självförbättrande förmåga” - förbättringskapaciteten, kan kartläggas, analyseras och värderas. En angelägen fråga om man vill att kvalitetsarbetet ska fylla sin funktion och göra verklig skillnad. I övrigt har texten uppdaterats utifrån senare tids forskning och läroplansförändringar, särskilt i förskolan. Boken vänder sig till alla som är berörda av ett systematiskt kvalitets-arbete inom skolväsendet i såväl kommunala som fristående verksamheter. Den är lämplig som kurslitteratur i rektors- och lärarutbildningar samt som handbok för verksamma inom alla skolformer och fritidshem.