Bläddra

Tala om kroppen

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Tala om kroppen

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Språkliga perspektiv på hälsa och sjukdom i den digitala eran

I den här boken är kroppen i fokus: hur människor talar om den, upplever den och beskriver den och hur digitala medier och tekniker spelar en roll i dessa sammanhang.  

Med språkvetenskapliga metoder har författarna undersökt kroppens och språkets centrala plats i ett antal vanliga situationer, som när vi söker kunskap om ett sjukdomstillstånd, använder metaforer för att tala om cancer, möts i flerspråkiga samtal i mödrahälsovården, använder nya ord för att tala om kroppar och sexualitet eller när vi anlitar friskvårdsexperter.  

Och vad händer med ett samtal när den fysiska kroppen plötsligt är frånvarande, som i videomöten under coronapandemin? I bokens inledande kapitel undersöks hur den mänskliga samvaron påverkas när den förflyttas till digitala medier.  

I boken medverkar språkforskare från Sverige och Finland. De beskriver hur språket blir ett verktyg för att förstå och hantera upplevelsen av den egna och andras kroppar, och hur språket kan bidra till förändring.