Bläddra

Tänka och handla som en lärare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Tänka och handla som en lärare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

De kunskaper som är gemensamma för all lärarutbildning ryms inom den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan. I Tänka och handla som en lärare introduceras läsaren för denna läraryrkets kunskapsbas med utgångspunkt i didaktisk systematik och pedagogisk teoribildning. Skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och i boken föreslås att didaktiken kan erbjuda en tanke och handlingsstruktur genom vilken detta kan efterlevas.

Boken riktar sig främst till lärarstudenter, men kan också användas som stöd till den egna undervisningen för lärare i grund- och gymnasieskola.

Om författarna
Johannes Rytzler, docent i didaktik vid Mälardalens universitet.
Linda Jonsson, universitetslektor i didaktik vid Mälardalens universitet.
Jonas Nordmark, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet.
Tom Storfors, universitetsadjunkt i pedagogik vid Mälardalens universitet.