Bläddra

Tänkande och beräkning : en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap

Kategorier: Informationsteknik Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Systemvetenskap Tvärvetenskap

Tänkande och beräkning : en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap

Kategorier: Informationsteknik Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Systemvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Boken behandlar bland annat begreppen algoritm, beräkning, beräkningsbarhet, datatyp, digitalitet, gränssnitt, interaktion, kognition, komplexitet, problemlösning och program. Den diskuterar informationsteknikens användning och potential, dess betydelse för samhället, samt den omorganisering av kunskap och tankeprocesser som den för med sig. Syftet är att introducera centrala datavetenskapliga begrepp och visa deras kognitionsvetenskapliga relevans, ge en inblick i datavetenskapliga betraktelsesätt och metoder och hur de präglar kognitionsvetenskaplig teori och begreppsbildning. Boken ger även läsaren inblick i algoritmiskt tänkande och programmering, samt sätter detta i ett historiskt och samhälleligt sammanhang. Tänkande och beräkning – en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap vänder sig i första hand till såväl blivande datavetare som blivande kognitionsvetare men även till alla som är intresserade av informationssamhället och förhållandet mellan den moderna informationstekniken och människors sätt att tänka och agera. Boken förutsätter inga förkunskaper utöver gymnasiekompetens.