Bläddra

Tankar om sorg

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling

Tankar om sorg

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår.

Sorg kan vara en överväldigande och svåruthärdlig känsla, men också en process som utvecklar känslolivet och gör oss starkare. Författaren tar oss med på en vandring i sorgens landskap. Sorgens många uttryck och faser skildras på ett inkännande och lättillgängligt sätt. Med tillförsikt och hopp beskriver hon vad vi kan göra själva och vad vi kan hjälpa varandra med för att underlätta sorgearbetet så att vi, så småningom, kan gå vidare i livet, en erfarenhet rikare.

Ur innehållet
Tankar om sorg handlar om hur det är att sörja. Hur det är att förlora någon närstående, vilka olika stadier man genomgår. Den beskriver också hur man kan stödja en sörjande och hur det kan bli om man inte tillåter sorgen att komma fram.

Vem vänder sig boken till?
Skriften vänder sig både till den som själv sörjer och till den som vill stödja en närstående som sörjer. Den kan ge styrka att klara av att vara ett stöd och ge mod att tala om sorg.

Om författaren
Ulla Söderström är läkare i allmänmedicin med lång erfa­renhet av arbete på hospice och med vård av svårt sjuka och döende i hemmet. Hon har tidigare skrivit Livets sista tid.