Bläddra

The intonational phonology of Stockholm Swedish

Kategorier: Dialekt och slang Fonetik, fonologi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

The intonational phonology of Stockholm Swedish

Kategorier: Dialekt och slang Fonetik, fonologi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Array