Bläddra

The Swedish Maritime Code : sjölagen

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här

The Swedish Maritime Code : sjölagen

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Köp här
Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet ger nu ut den tredje upplagan av sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext.

Översättningen har i grunden gjorts av institutets nestor, professor Hugo Tiberg. Johan Schelin har bidragit med viss översättning av den lagstiftning som trätt i kraft mellan den andra och den tredje upplagan. För redigering och korrektur har forskningsamanuensen Emma Stuart-Beck svarat. Utgåvan är ajourförd till och med den 30 juni 2006.